آزمون استخدامی موسسه حفاظتي و مراقبتي مبين نظم امين

به منظور تامين خدمات مورد نياز خود در خطوط شبکه ریلی کشور

بهمن ماه 1401

از روز شنبه مورخ  19 / 09 / 1401
لغایت شنبه مورخ 03 / 10 / 1401
ثبت نام
از روز دوشنبه  مورخ 24 / 11 / 1401
لغایت پنجشنبه مورخ  27 / 11 / 1401
 دریافت کارت ورود به جلسه
روز جمعه  مورخ 28 / 11 / 1401
 تاریخ آزمون
آزمون موسسه حفاظتي و مراقبتي مبين نظم امين
جهت تامين نيروي انساني خود درمشاغل نگهباني و مراقبت اماكن و ساختمان ها در شهرستان هاي استان تهران
با همکاری دانشگاه شهید بهشتی
سال 1403
مهلت ثبت نام تا یکشنبه 17 تیر ماه تمدید شد.
داوطلبان محترم جهت رفع اشکال و هرگونه سوال یا جهت ارتباط با ستاد برگزاری آزمون میتوانید در ساعات اداری (7 تا 13) با شماره تلفن 02173932757 - 02173932758 تماس حاصل نمایید.
یکشنبه  03 / 04 / 1403
شروع ثبت نام
یکشنبه  17 / 04 / 1403
خاتمه ثبت نام
از روز شنبه  مورخ 23 / 04 / 1403
لغایت چهارشنبه مورخ  27 / 04 / 1403
دریافت کارت ورود به جلسه
روز جمعه مورخ 29 / 04 / 1403
تاریخ آزمون
راهنمای آزمون
دریافت جزوه اصول نگهبانی - ایمنی و بهداشت کار
دریافت کارت ورود به جلسه
اعتراض به نتیجه آزمون